Länktips

Nils Ferlinsällskapet

Ferlinfamiljens egen hemsida

Filipstads Bergslags Hembygdsförening

Filipstads kommun

Lesjöfors Museum

Nordmarks Gruvmuseum

Långbans Gruvby

Filipstads Gille