Kulturföreningen Kulörta Lyktor

är en ideell förening som bildades i mars 2003. Föreningens målsättning är att utveckla Museet Kvarnen till att bli ett levande kulturcentrum i Filipstad. Dels genom den väl etablerade konstgalleriverksamheten men också genom att iordningställa det Ferlinmuseum där Kulörta Lyktor tillsammans med Ferlingruppen stått för forskning, dokumentation och insamlande av material.
Föreningen har alltsedan starten kontinuerligt kunnat bjuda galleripubliken på ett väl varierat utbud. Främst konstutställningar men också välbesökta salonger med motorcyklar och kläddesign. Därtill olika musikarrangemang. Den vackra gallerilokalen har även visat sig vara väl lämpad för föreläsningar och andra sammankomster.


Medlemsavgifter:

Enskild medlem 200:- per år

Familj 300:- per år

Skolungdom t.o.m. gymnasiet 50:- per år

Bankgiro 5492-6977