Museet Kvarnens Galleri

Program 2021

Fr.o.m. 5 december -20 och fram
t.o.m. den 3 januari -21 pågår utställningen med
ANNETTE ALSIÖ
från Motala
GLAS

9 – 31 januari
INSTÄLLD p g a pandemin

6 – 28 februari
ROLF ANDERSSON
från Lundsberg
Olja, akvarell, brännpenna
INSTÄLLD p g a pandemin

6 - 28 mars
SÖREN ERIKSSON
från Nora
Akvarell
INSTÄLLD p g a pandemin

3 – 25 april
LINDA LUDWIG
"I min närhet"
Akvarellmåleri

1 - 23 maj
ULF FLENBERG & LENA EKMAN
från Nyköping
Akvarell och Glasskalbaggar
Tema: rörelse och form29 - 30 maj

5 juni- 29 augusti -21
Årets Sommarutställning ägnas helt
åt minnet av fotografen Bengt-Olof Löf
"Ett fotografiskt livsverk"

4 - 26 september
HÅKAN DEGERSTEDT
Måleri i olja

2 - 24 oktober
RAKEL JOHNSON
från Kristinehamn och Göteborg
"Bergtagen"
Måleri i akryl

30 oktober - 21 november
MIA JANSSON
från Molkom
"Nöjdingar", keramik

27 november - 3 januari -22
KJELL EKMAN
Foto

Med reservation för ev ändringar