Teckning: Bertil Hladisch


Nils Ferlin (1898-1961)

Nils Johan Einar Ferlin föddes i Karlstad den 11 december 1898. När Nils var tio år flyttade familjen till Filipstad och bosatte sig i Bergmästargården vid kyrkan. Efter faderns bortgång följande år, levde familjen Ferlin under enkla förhållanden. Till största delen bodde familjen i ett hus vid det som kallades Svintorget, där det såldes hästar och grisar under höstmarknaden Oxhälja. Både i uthuset på gården och i närliggande komministergårdens vedskjul, satte Ferlin upp sin cirkus Tigerbrand.
Nils Ferlin tog sin realexamen i Filipstad och hade stort A i gymnastik. Att ägna sig åt idrott och kraftprov följde Nils Ferlin under många år och i Filipstads fotbollslag, var han en fruktad högerinner.
Sedan familjen Ferlin flyttat till Stockholm, återvände Nils Ferlin till Filipstad under långa perioder. Det blev inte bara fotbollsspel utan även revyer, där debuten ägde rum 1918. Sina revyvisor samlade samlade Ferlin i ett antal kupletthäften och han kallade sig för revyaktören Fabian. Ferlin gav också ut tidningar, som fick fick namn efter olika helger. De hette Julhälja, Påskhälja och Oxhälja.
En tid var Nils Ferlin verksam som skådespelare och han kom att skriva schlagertexter. 1930 kom diktardebuten med En döddansares visor. Nils Ferlin är vår mest tonsatte poet, med kompositörer som Gunnar Turesson, Josef Briné, Lillebror Söderlundh och Tor Bergner, fram till våra dagars Rolf Wikström. I Stockholm var Nils Ferlin en ledande gestalt i Klarakvarterens bohemliv, men de sista åren av sitt liv bodde han i Roslagen.
Den 21 oktober 1961 gick den folkkäre skalden ur tiden, men hans minne lever kvar genom hans dikter och 1975 kan man säga att Nils Ferlin återvände till sin barn- och ungdomsstad Filipstad, då han som staty tog plats på sin välkända soffa vid Skillerälven.


Böcker av Nils Ferlin

* En döddansares visor, diktsamling, Bonniers 1930

* Barfotabarn, diktsamling, Bonniers 1933

* Lars och Lisa i Stockholm, barnbok, Folket i Bild 1937

* Goggles, diktsamling, Bonniers 1938

* Tio stycken splitter nya visor tryckta i år, vissamling med musik av Josef Briné, Bonniers 1941

* Kanonfotografen, vissamling med musik av Josef Briné, Bonniers 1943

* Med många kulörta lyktor, diktsamling, Bonniers 1944

* Yrkesvisor, verser med illustrationer, Bonniers 1944

* Kejsarens papegoja, diktsamling, Bonniers 1951

* Från mitt ekorrhjul, diktsamling, Bonniers 1957

* En gammal cylinderhatt, diktsamling, Bonniers 1962

* Och jag funderade mycket, betraktelser och brev, som även innehåller prosastycket Oxhälja i Filipstad, Bonniers 1965

* Får jag lämna några blommor, urval av Henny Ferlin, Bonniers 1967

* Bröder under vindar sju, dikter och visor ur Ferlins radiospel, med kommentarer av Jenny Westerström, Bonniers 1982

* Fabians revyvisor, tio kupletthäften (1918-1930) samlade i faksimilutgåva, med kommentarer av Knut Warmland, Bronells 1985

Ferlins dikter finns i ett flertal samlade utgåvor och hans visor i flera urval. Radiospelet Auktion ingår i Svenska radiopjäser, Sveriges Radio 1954.


Böcker om Nils Ferlin

* Andborg, Gustaf: Nils Ferlin. Vännen - skolkamraten, Rundqvists 1966

* Andersson, Karl-Olof: Nils Ferlin. Poet i livets villervalla, Brevskolan 1998

* Dahlström, Britt: Nils Ferlin. Liv och verk, Legus 1995

* Eng, Uno: Att umgås med Nils Ferlin, Hökerbergs 1962

* Ferlin, Henny: Nils. Ett försök till porträtt, Bonniers 1971

* Häggqvist, Arne: Ferlin. Ungdomsåren, Gebers 1942

* Norlander, Gerd: Veva jämnt, din fan, Uppsala universitet 1994

* Runnquist, Åke: Nils Ferlin. En bildbiografi, Bonniers 1962

* Runnquist, Åke: Poeten Nils Ferlin, Bonniers 1958

* Westerström, Jenny: Barfotapoeten Nils Ferlin, Bonniers 1990

* Jenny Westerström: Nils Ferlin. Ett diktarliv, Bonniers 1998

* En bok om Nils Ferlin, Folket i Bild, 1954 * Ferlinhälja, redaktörer Birger Johansson och Knut Warmland, Ferlingruppen 1998

* Nils Ferlin. En minnesbok, Värmlands Museum, 1978